Professioneel Onderhandelen

Trainings-eigenschappen

Data

 

 • 10 en 23 november 2020
Duur
2 dagen, 4 dagdelen; 2 skype gesprekken van 30 minuten
Niveau
Enigzins gevorderd
Kosten
1150,00 ex BTW

In samenwerking met De Baak: Onderhandelen als 2e beroep

Als onderhandelen een onderdeel van uw werk is, u dit nu vaak met gezond verstand doet en u wilt zich verder verdiepen op een professioneel en strategisch niveau. Dan geeft deze training u daarin een cruciale voorsprong. Succesvol onderhandelen is namelijk een specifieke kwaliteit.
Bij onderhandelen gaat het om partijen die deels verschillende doelstellingen, visies of belangen hebben, al dan niet gekoppeld aan verschillen in macht. Daarbij komt dat partijen van elkaar afhankelijk zijn om een resultaat te bereiken. Dit betekent dat op een zakelijk en constructieve manier omgegaan moet worden met soms strijdige belangen zodat voor beide partijen op het juiste moment een optimaal resultaat of overeenstemming wordt bereikt zonder dat de relatie met de ander op het spel gezet wordt. Kortom, het is vaak balanceren tussen resultaat en het behouden van een duurzame relatie.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor professionals met mensenkennis en een goed observatievermogen die vanuit hun functie met grote regelmaat moeten onderhandelen met externe partijen en dit naar een hoger, strategisch en professioneel niveau willen brengen. Lees ook de ervaringen van deelnemers onder aan deze pagina.

Inhoud

 1. Intake door trainer (Skypegesprek):
 • U concretiseert samen met de trainer uw leerbehoeften, in relatie tot uw praktijk;
 • U betrekt daarbij naast aspecten van vaardigheid ook leerdoelen in zake persoonlijke effectiviteit.
 1. Blok 1 plenair (voorbereiding, structuur, helderheid, speelveld)
 • Uw inzicht en vaardigheid in een professionele voorbereiding op een onderhandeling worden verdiept; het gaat daarbij naast de inhoudelijke aspecten van de onderhandeling om een krachtenveld analyse (inclusief de belangen van de wederpartij) en om een effectieve structurering van de onderhandeling;
 • U leert om te onderhandelen vanuit heldere criteria voor een goede uitkomst; daarbij hoort dat u deze criteria hebt afgestemd met uw mandaatgever of opdrachtgever;
 • U leert een onderhandeling te starten met een situationeel effectieve opening;
 • U leert het onderhandelingsproces voortdurend interactief te ordenen;
 • U oefent met het verbreden/breed houden van het speelveld van de onderhandeling in combinatie met het inbrengen van creativiteit;

Tussen blok 1 en 2 breng u het geleerde zoveel mogelijk in de praktijk

 1. Blok 2 plenair (Macht, dynamiek, zelfinzicht, focus, afhechting):
 • U leert de effecten van machtsverschillen in een onderhandeling herkennen en er effectief mee omgaan;
 • U krijgt inzicht in de dynamiek van positieve en negatieve prikkels (“aanmoedigen” en” dreigen”) om voortgang in de onderhandeling te houden, zonder dat dit negatief uitwerkt op de werkrelatie met de wederpartij;
 • Uw inzicht in uw persoonlijke invloed in een onderhandeling wordt versterkt, zodat u begrijpt hoe de wederpartij u waarneemt;
 • U ontdekt het belang van mentale focus in de voorbereiding en uitvoering van een onderhandeling; u leert mentale focus in uw voorbereiding te integreren;
 • U leert de onderhandeling helder afronden met voldoende uitgewerkte afspraken; dit om verrassingen bij de vervolgstappen (goedkeuring mandaatgever/opdrachtgever) of uitvoering te voorkomen. De vooraf gestelde criteria spelen hierin een centrale rol.
 1. Outtake door trainer (Skypegesprek):
 • U blikt samen met de trainer terug op wat u hebt geleerd en hoe u dat in uw praktijk kunt toepassen;
 • U ontvangt feedback en advies van de trainer voor uw verdere ontwikkeling als onderhandelaar

Bij de training ontvang u het boek Onderhandelen, Ontwikkel uw Persoonlijke Effectiviteit, van Herman Ilgen en Keimpe de Vries