Profiling & Risicomanagement

PROFILING, investigative interviewing (verhoorbegeleiding) EN RISICOMANAGEMENT

INSA consultancy kan u ondersteunen bij het onderkennen van motieven en drijfveren. Tevens begeleiden wij u bij de aanpak van deviant -en niet integer gedrag en bij het maken van een plan van aanpak omtrent risicomanagement.

Meer weten?

PROFILING EN Investigative interviewing (verhoorbegeleiding)

Als u werkt binnen de justitiële keten kunt u met behulp van onze methode leren hoe u het gedrag van verdachten en veroordeelden kunt inschatten en voorspellen. Tevens leert u om met aanvullende gesprekstechnieken spanning te detecteren en drijfveren dan wel motieven te onderkennen.

Daarnaast kunnen professionals binnen het veiligheidsdomein begeleiding krijgen bij interviews, voorheen genoemd verhoren.

Meer weten?

TRAINING PROFILING EN RISICOMANAGEMENT

Wanneer u in uw bedrijf te maken heeft met gevoelige bedrijfsinformatie is het belangrijk een scherp beeld te krijgen van de mensen die u wilt aannemen of benoemen. De INSA-profiling methode wordt ingezet als assessment instrument waarmee kwaliteiten en valkuilen van de persoon in de context van uw organisatie of de functie in kaart worden gebracht. U krijgt een helder beeld van de motivatie en drijfveren van betrokkene. Tevens ontvangt u adviezen voor het monitoren van mogelijke risico’s