HET INSA TEAM

INSTITUTE FOR
NONVERBAL STRATEGY ANALYSIS

Explaining nonverbal impact

HET INSA TEAM

INSTITUTE FOR NONVERBAL STRATEGY ANALYSIS

Wij willen helpen uw communicatie effectiever te maken. En daarmee dieper inzicht te verkrijgen in hoe non-verbale communicatie invloed heeft op uzelf en op de ander. U kunt leren uw oordeel over de ander uit te stellen of opzij te leggen en feitelijk waar te nemen. Zo dragen wij bij aan betere communicatie tussen mensen en daarmee aan het goed functioneren van de samenleving.

Het Bestuur van de Stichting INSA bestaat uit:

Herman Ilgen (voorzitter); Sara Makkenze-Mangold; Erik Groot; Onno Knaack en Laura Ilgen (secretaris en penningmeester).

Daarnaast werken wij samen met partners en met licentiehouders die volledig door INSA zijn opgeleid.

Voorzitter Bestuur, onderzoeker, onderhandelaar, mediator en trainer

Herman Ilgen

Ik ben ruim 35 jaar werkzaam als onderhandelaar en 25 jaar als mediator en trainer.
De psychologie van onderhandelingen en conflictsituaties heeft mij altijd geboeid. Vooral de ogenschijnlijk ongrijpbare wijze waarop processen kunnen vastlopen of een wending ten goede kunnen nemen. Ik heb mij daarom al vele jaren verdiept in het verband tussen (zichtbare) non-verbale communicatie en onbewuste interactie- en gedragspatronen. Ook door middel van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Om deze inzichten praktisch bruikbaar te maken heb ik de INSA Methode ontwikkeld. De praktijk van inmiddels ruim 10 jaar laat zien dat die nieuwe mogelijkheden biedt voor verbetering van communicatie tussen mensen en daarmee veel problemen kan voorkomen die het gevolg zijn van onbegrip of voorbarig oordelen.

 

Verder kennismaken? Neem contact op via herman.ilgen@insa-foundation.org  of bel 0652392871

SARA MAKKENZE-MANGOLD

Toen ik 10 jaar geleden in contact kwam met Herman Ilgen, wekte zijn INSA-Methode direct mijn interesse. De invloed van gedrag op (non-verbale) communicatie en van communicatie op gedrag, is iets waar ik mij in mijn werkzame leven mee bezighoud. Ik ben dan ook al die jaren betrokken gebleven bij het onderzoek en ik ben getraind in de methode. Daarnaast ben ik sinds 10 jaar werkzaam als docent aan de Universiteit Leiden, nadat ik hier zelf mijn Master Sociale en Organisatie Psychologie heb behaald. Wat ik met name doe is college en trainingen geven op het gebied van communicatie en psychologie met als doel mensen bewust maken van het effect van hun gedrag zodat zij dit aan kunnen passen als zij hiervoor open staan. Daarnaast heb ik als ZZP-er altijd gewerkt voor diverse consultancy bedrijven.

Verder kennismaken? Neem contact op via info@insa-foundation.org of 0630723888.

ERIK GROOT

Na mijn rechtenstudie heb ik bij de Koninklijke marine en het Ministerie van Defensie gewerkt in beleidsfuncties op het gebied van personeel. Begin 80-jaren maakte ik kennis met het vak van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. In 1990 begon ik bij de Algemene werkgeversvereniging Nederland (AWVN) waar ik de eerste 10 jaar als adviseur/onderhandelaar heb gewerkt en later management-/directiefuncties had. Sinds september 2020 werk ik zelfstandig voor de overheid en in de sector van de podiumkunsten.

De rode draad in mijn loopbaan is het leiden van veranderprocessen en het bij elkaar brengen van groepen en personen om tot bevredigende oplossingen te komen in meer complexe situaties. Juist als het echt lastig wordt vind ik het een uitdaging om op basis van een goede analyse, creativiteit en doorzettingsvermogen een doorbraak te realiseren. Ik heb gaandeweg ontdekt dat het werken aan onderling vertrouwen en de wetenschap dat achter de inhoud puur menselijke processen spelen uiteindelijk bepalend is. Toen Herman mij vroeg om deel uit te maken van het bestuur van de INSA Foundation aarzelde ik geen moment. Met de INSA methode kunnen we bruggen bouwen in een maatschappij die steeds meer te maken krijgt met onderlinge tegenstellingen.

Verder kennismaken? Neem contact op via info@insa-foundation.org of 0653317600.

Onno Knaack

Ik ben ruim 30 jaar werkzaam als HR Manager en partner van een organisatie advies bureau.
De interactie tussen mens en organisatie zijn altijd mijn focus geweest. Met name de keuzes die zowel het individu als de organisatie maken, zonder bewust te zijn wat nu eigenlijk de echte consequenties van de keuzes zijn. Binnen ons bureau hebben wij ons altijd ten doel gesteld om de mens handvatten te geven om verder te gaan. De INSA methode is hierbij een zeer zinvolle toevoeging gebleken. Ik mocht bij de eerste groep van gecertificeerden zijn en heb de (door) ontwikkeling van de methodiek van zeer nabij gevolgd. Wij zijn tot nu toe het enige assessment bureau dat de INSA  methode ook inzet bij de onderzoeken.

 

Verder kennismaken? Neem contact op via onno.knaack@insa-foundation.org  of bel 0653177600

LAURA ILGEN

Ik ben sinds 2015 verbonden aan INSA. Eerst als Licentiehouder en nu als Secretaris en Penningmeester van het bestuur. Ik ben opgeleid als Cultuur Antropoloog en ik heb daar geleerd om zo objectief mogelijk naar mensen te kijken. De INSA-methode heeft mij daarin verder geholpen. Dat ervaar ik als waardevol, omdat dit leidt tot een beter begrip van de ander en van mijn invloed op de ander.

 

Verder kennismaken? Neem contact op via laura.ilgen@insa-foundation.org of 0646182528.

onze licentiehouders

We werken graag samen met kwalitatief goede partners.

Onderstaande professionals zijn door ons opgeleid en gecertificeerd. Zij voldoen aan de voorwaarden om hun licentie te continueren en beantwoorden aan onze eisen van kwaliteit en integriteit om Non-verbale Strategie Analyse te kunnen uitvoeren. Door onze expertises te combineren zorgen we voor een optimaal resultaat voor onze klanten.

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS
SAMENWERKINGEN en associaties

An Gaiser Consultancy www.angaiser.com

Licentiehouders

Alexa Kuit, https://alexakuit.nl/

Albert Abma, albert@abma.tv

An Gaiser, www.angaiser.com

Antoinette Hoek, www.antoinettehoek.nl

Barbaree van den Ende, www.takingaction.nl

Dana Ketels, www.impactacademy.be

Hanneke Bekkers, www.vripack.com

Herman Ilgen, www.insa-foundation.org

Jeannete van Beek, www.2cmore.com

Laura Ilgen, www.insa-foundation.org

Marleen Vroegindeweij, marleenvroegindeweij@hotmail.com

Mark Stuart, mark.stuart@hotmail.com

Onno Knaack, www.parere.nl

Paolo Diana, www.paolodiana.nl 

Priya Gayadien, pmgayadien@vandrielenpartners.nl

Ron van den Heuvel, www.3V-advies.nl

Sara Makkenze, www.insa-foundation.org

Sofie-Ann Bracke, www.sofieannbracke.be

Trineke Kroeze, www.dienent.nl 

Onze klanten

Accenture

Astra Zeneca

Atos

BAM

Diageo

CMI-NEP

Connexxion

Cordaid

Coty Benelux BV

CPS Onderwijsadvies

DeMar2D

DSM

Elkerliek Ziekenhuis

European Space Agency

EQUENS

Feadship/de Vries

ING

Inmarsat

International School of Amsterdam

Keune Haircosmetics

KPN

Landelijke Eenheid Politie

Marga Klompé Stichting

MicroFocus

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

NEN Nederlands Normalisatie Instituut

Philips

Rabobank

Rijkswaterstaat

Rijnland College

ROC TOP

Senior Aerospace Bosman

Stichting Dichterbij

Stichting Kalorama

TenneT

Terberg Leasing

The Greenery

T-Mobile

Veiligheidsregio Utrecht

VfAS/Vereniging Advocaten-Echtscheidingsbemiddelaars

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers

Vopak

Vripack

Westland Infra