Onderhandelen & Mediation

ONDERHANDELINGEN

In onderhandelingen, besluitvormingsprocessen, fusies en overnames ontstaan gemakkelijk problemen.

Vaak heeft dat te maken met moeizaam contact tussen de spelers in het proces of onbegrip over wat individuele spelers motiveert. Met behulp van de INSA-aanpak en onze 35 jaar onderhandelingservaring kunnen deze problemen worden voorkomen of opgelost.

Meer weten?

TRAINING PROFESSIONEEL ONDERHANDELEN

In onderhandelen gaat het om het hanteren van deels verschillende doelstellingen, visies of belangen, vaak gekoppeld aan verschillen in macht. In combinatie met het hanteren van de persoonlijke dynamiek tussen uzelf en de ander. Kortom: het is balanceren tussen resultaat en het behouden van een voldoende duurzame relatie.

Deze intensieve en praktijkgerichte training is geschikt voor professionals met mensenkennis en een goed observatievermogen, die vanuit hun functie met grote regelmaat onderhandelen met externe partijen en dit naar een hoger, strategisch en professioneel niveau willen brengen.

MASTERCLASS STRATEGISCH ONDERHANDELEN

Strategisch onderhandelen is voorzien hoe het proces zich ontwikkelt, mede vanuit het gedrag van de spelers. En daar uw regievoering op afstemmen, zodat u steeds het overzicht behoudt en kunt anticiperen. In deze training leert u doelgericht in te spelen op het gedrag en de motivatie van uw gesprekspartners. U leert regievoering in onderhandelingen voor te bereiden en toe te passen op basis van non-verbale strategieanalyse. Deze masterclass is geschikt voor ervaren onderhandelaars, leiders en bestuurders, die hun competenties verder willen vergroten.

MEDIATION

Verwikkeld in een hardnekkig of ingewikkeld conflict? Non-verbale strategieanalyse verdiept en versnelt de weg naar een oplossing, dankzij beter inzicht in de “onderstroom” tussen de personen in het conflict. Wij trainen ook mediators om de INSA-methode toe te passen

WAAR KAN DE TEAM NAVIGATOR® WORDEN INGEZET?

  • In projectteams waarin effectieve samenwerking belangrijk is voor het resultaat.
  • In teams met een hoog afbreukrisico (complexiteit, tijdsdruk, grote belangen) of problemen in samenwerking.
  • In managementteams, ondernemingsraden en andere “vaste” teams die hun resultaten en samenwerking willen verbeteren.
  • Door teamleiders die scherper willen kunnen sturen op teamwork.

De Team Navigator® haalt meer uit uw team, qua potentieel en samenspel.

Meer weten?