INSA-Methode Trainingen

INSA-METHODE TRAININGEN

Wanneer u non-verbale strategie analyse wilt leren toepassen in uw eigen professionele praktijk, dan is Inzicht in Non-verbale Dynamiek de geschikte basistraining voor u. Een mogelijk vervolg daarop is de training Managen van Non-verbale Dynamiek in de Interactie, waarin u leert processen met en tussen anderen of in teams te begeleiden. Als u vooral uw eigen gespreksvaardigheid wilt versterken vanuit een diepgaander zelfinzicht is de intensieve training Zelfinzicht en gespreksvaardigheden aan te raden, als vervolg op de basistraining.

Ook kunt u door alle drie de bovenstaande trainingen te volgen in uw eigen tempo toewerken naar certificering tot Master Non-verbale Strategie Analyse. Daarmee kunt u licentiehouder worden. Ook zijn er online Oefenmiddagen om uw vaardigheid bij te houden.

 

Practitioner training inzicht in de non-verbale dynamiek

U leert voorzien hoe het gedrag van mensen en processen zich ontwikkelen. En doelgericht in te spelen op het gedrag en behoeften van uw gesprekspartners. In twee dagen kunt u anders en meer objectief naar anderen kijken, uw eigen non-/verbale invloed herkennen en daarnaar handelen. Met betere resultaten als gevolg.

Managen van non-verbale dynamiek in de interactie

U leert anticiperen en sturen op interactie tussen anderen door middel van gespreksregie en interventies. Bijvoorbeeld in teamwork, besluitvormingsprocessen of conflicten.

Voor de praktijk ontvangt u een naslagwerk met interactiekaarten, waarin per strategietype in kaart is gebracht hoe de non-verbale uitwisseling plaatsvindt en hoe u op een gerichte manier daarop kunt inspelen. Onmisbaar voor een goede voorbereiding.

 

ZELFINZICHT EN GESPREKSVAARDIGHEDEN

U ontvangt een deskundige analyse van uw non-verbale impact. Die helpt u om zelfbewust en vanuit een “helicopterview” te acteren in allerlei gesprekssituaties. Daarnaast wordt u intensief getraind in effectieve gespreksvoering, vooral onder uitdagende omstandigheden.

MASTER NON-VERBALE STRATEGIE ANALYSE

Als Master Non-verbale Strategie Analyse kunt u licentiehouder van de INSA-Methode worden. U kunt zelfstandig in de markt trainingen geven, team analyses maken en andere adviesdiensten leveren met de INSA-Methode en het INSA-keurmerk.

Daartoe doorloopt u onder meer de bovenstaande trainingen. Middels een paper wordt uw theoretische kennis getoetst en met een examen wordt uw analysevaardigheid getest.