INSA

BREAKING VERBAL BARRIERS

EXPLAINING NONVERBAL IMPACT
//

Vergroot je impact door het zien van nieuwe informatie in andermans gezichtsuitdrukkingen.

ONZE MISSIE

MET NIEUW INZICHT IN NON-VERBALE COMMUNICATIE ERAAN BIJDRAGEN DAT MENSEN ELKAAR
BETER BEGRIJPEN, OP WEG NAAR EEN BETERE SAMENLEVING.

INSA IN DE MEDIA

NPO RADIO 1

WAT VERTELT JOUW MIMIEK OVER JE GEZICHT?

TIJD VOOR MAX

MIDDAGMAGAZINE MET SYNBRAND NIESSEN EN MARTINE VAN OS

HET PAROOL

DIT VERTELT JE GEZICHT OVER JE EN DAT IS HANDIG OM TE WETEN

NRC

WAT VERTELT JE GEZICHT?

VERGROOT JE IMPACT MET
ONZE TRAININGEN

1. ZIE JEZELF – ZIE DE ANDER

Introductie in de INSA-methode + zelfanalyse

Anderen en jezelf observeren middels
video opname

Tijdsduur: 1 dag, 2 dagdelen

€395,00 excl. BTW (bedrijven) €- excl. BTW (zelfstandigen)

Bewustwording en begrip van non-verbale communicatie

 

2. DOOR-ZIEN EN TREFZEKER HANDELEN

INSA-methode grondig leren en kunnen gebruiken in de praktijk

Theorie vanuit wetenschappelijk onderzoek als basis voor professionele praktijk

Tijdsduur: 3 dagen (+ middag online en 2 vervolg Oefenmiddagen )

€1295,00 excl. BTW (bedrijven); €1095,00 excl. BTW (zelfstandigen)

Inzicht in interactiepatronen koppelen aan gerichte aanpak en interventies

3. ZELFINZICHT EN PERSOONLIJKE INVLOED

INSA-methode toepassen op jezelf, in relatie tot je gesprekspartner

Persoonlijke leerdoelen toepassen tijdens rollenspel met acteurs + uitvoerige zelfanalyse

Duur: 3 dagen en 1 Bootcamp Dag als vervolg

€1595,00 excl. BTW (bedrijven), €1295,00 excl. BTW (zelfstandigen)

Zelfreflectie en bewustwording van competenties om lastige gesprekken zelfverzekerd aan te gaan

Over INSA

INSA en het INSA team

INSA draagt bij aan verbetering van het functioneren van de samenleving door een betere communicatie en daarmee meer onderling begrip tussen mensen. Door het trainen van communicatievaardigheden met behulp van de INSA-METHODE helpt INSA dit begrip om te zetten in effectief en doelmatig handelen in interactie met anderen.

Als eerste ter wereld verricht INSA – in samenwerking met de Universiteit Amsterdam – onafhankelijk wetenschap onderzoek naar hoogfrequente microbewegingen in het gezicht van individuen en de relatie met persoonlijkheid en het daaruit voortkomende interactiegedrag.

INSA heeft een methode en instrumenten ontwikkeld om de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek geschikt te maken voor de dagelijkse praktijk van interactie tussen mensen.

Het feitelijk observeren en oordelen uitstellen is essentieel om relevante informatie in non-verbale gedragingen te herkennen en te begrijpen. Dit is het fundament van INSA, in samenhang met het commitment om onze methode telkens te baseren op wetenschappelijk onderzoek.

Met de INSA-methode helpen wij u om inzicht te krijgen in uw eigen non-verbale impact op anderen en hoe u dit in de toekomst zo efficient mogelijk inzet Dit doen wij door middel van analyseren, adviseren en trainen. Samen stomen we jou (en je team) klaar om non-verbaal impact te maken.

LET’S BREAK VERBAL BARRIERS TOGETHER

deelnemers aan onze trainingen

– Testimonials –

“Goede balans tussen een solide, wetenschappelijke methode en een praktische aanpak met veel praktijkvoorbeelden.”

“De trainingen zijn doeltreffend, grondig en zowel inhoud als vorm zijn in balans.”

“Wat een top training. Zou verplicht materiaal moeten worden op voortgezet onderwijs – de wereld gaat er letterlijk beter van worden als we echt met elkaar in connectie kunnen komen en elkaars behoeften beter / scherper kunnen begrijpen.”

“Ik heb eerder allerlei trainingen in didactiek, leiderschap en communicatie gevolgd, maar daaraan is nu veel meer zelfinzicht en inzicht in anderen toegevoegd.

“Voor ons als Consulent Bewonerszaken, overlast en woonfraude, was deze cursus super interessant en leerzaam. En de manier hoe wij nu op onze huurders kunnen reageren is voor ons echt goud waard.”

“De INSA-methode helpt me als arts om in relatief korte tijd communicatief adequaat te kunnen afstemmen op de gedragstendensen en behoeften van m’n cliënten.”

VOOR WIE

TEAMS

Met de Team Navigator® kunt u snel en diepgaand inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw team, om de samenwerking daadwerkelijk te verbeteren en uw acties effectief en efficiënt daarop af te stemmen.

LEIDINGGEVENDEN

De INSA-Methode van Non-verbale Strategie Analyse geeft u inzicht in belangrijke factoren met betrekking tot het functioneren van mensen in een team of organisatie. U leert de INSA-Methode te gebruiken als hulpmiddel, waarmee u betere randvoorwaarden voor een goede samenwerking schept voor uw medewerkers en uw organisatie.

PROFESSIONALS

Met de INSA-Methode van Non-verbale Strategie Analyse leer je als professional te anticiperen op het gedrag van mensen en processen. Je krijgt inzicht in jouw eigen non-verbale impact en je leert jouw oordeel los te laten. En een meer effectieve gespreksvoering en regievoering in bijvoorbeeld onderhandelingen, besluitvormingsprocessen of mediations voor te bereiden en uit te voeren.