INSTITUTE FOR
NONVERBAL STRATEGY ANALYSIS

Explaining nonverbal impact

INSTITUTE FOR
NONVERBAL STRATEGY ANALYSIS

Explaining nonverbal impact

Wat INSA voor u kan doen

WILT U ANDEREN BETER LEREN BEGRIJPEN? wilt u zien welke impact u op anderen heeft? OF SNEL EN GOED EEN probleem OPLOSSEN? EN BETER BEGRIJPEN hoe een team succesvol en prettig kan samenwerken?

Dat kan met de in de praktijk beproefde INSA-Methode van Non-verbale Strategie Analyse. Deze methode heeft unieke waarborgen voor kwaliteit en integriteit. De basis is continu wetenschappelijk onderzoek. Zie onze eerste publicatie in het tijdschrift Cognition and Emotion. De  INSA meetmethode is empirisch en controleerbaar.

Binnen enkele minuten wordt zichtbaar welke boodschappen mensen uitzenden over hun persoonlijkheid, hun voorkeursgedrag en waarvoor zij gevoelig zijn. Dit is te zien aan de onbewuste, hoog-repeterende microbewegingen in het gezicht.

INSA-professionals zijn gespecialiseerd in trainingen, teamconsultancy en procesbegeleiding.

Een greep uit de media aandacht naar aanleiding van het onderzoek:

Wat vertelt jouw mimiek over je persoonlijkheid? – De Nieuws BV – NPO Radio 1

https://www.parool.nl/ps/dit-zegt-je-gezicht-over-je-en-dat-is-handig-om-te-weten~b1ddd0b5/.

https://www.npostart.nl/tijd-voor-max/13-04-2021/POW_04864758

Wat vertelt je gezicht? (nrc.nl)

U kunt ook zelf de INSA-methode leren.

Over ons

Stichting INSA wil bijdragen aan verbetering van het functioneren van de samenleving door een betere communicatie en daarmee meer onderling begrip tussen mensen. Door het trainen van communicatievaardigheden met behulp van de INSA Methode helpen wij dit begrip om te zetten in effectief en doelmatig handelen in interactie met anderen.

Wij doen als eerste ter wereld – in samenwerking met de Universiteit Amsterdam – onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar hoogfrequente microbewegingen in het gezicht van individuen en de relatie met persoonlijkheid en het daaruit voortkomende interactiegedrag. INSA heeft een methode en instrumenten ontwikkeld om de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek geschikt te maken voor de dagelijkse praktijk van interactie tussen mensen.

Het feitelijk observeren en oordelen uitstellen is essentieel om relevante informatie in non-verbale gedragingen te herkennen en te begrijpen. Dit is onze basis, samen met het commitment om onze methode steeds te baseren op wetenschappelijk onderzoek.

Met onze methode kunnen wij u helpen om inzicht te krijgen in uw eigen non-verbale impact op anderen. Wij kunnen u hierin adviseren, zodat uw communicatie doeltreffender wordt en onbegrip van en naar anderen wordt opgelost.

Wij kunnen u tevens van advies dienen om communicatie- of samenwerkingsproblemen doeltreffender en blijvender op te lossen. Daarnaast geven wij trainingen om u te leren hoe u dit zelf kunt doen.

Voor wie

teams

Met de Team Navigator® kunt u snel en diepgaand inzicht krijgen in de mogelijkheden van uw team, om de samenwerking daadwerkelijk te verbeteren en uw acties effectief en efficiënt daarop af te stemmen.

Onderhandelaars/mediators

Met de INSA-Methode van Non-verbale Strategie Analyse leert u als onderhandelaar en mediator te anticiperen op het gedrag van mensen en processen. U krijgt inzicht in uw eigen non-verbale impact en leert u uw oordeel los te laten. En een meer effectieve regievoering in onderhandelingen of mediation voor te bereiden.

Overheidsprofessionals

Door een beter begrip van non-verbale communicatie leert u beter inspelen op individuele burgers. Vooral het aansluiten bij wat de ander als prettig ervaart in de interactie zorgt – in combinatie met de goede gesprekstechnieken voor een beter contact en meer resultaat.

HR-professionals

De INSA-Methode van Non-verbale Strategie Analyse geeft u inzicht in belangrijke factoren met betrekking tot het functioneren van mensen in een team of organisatie. U leert de INSA-Methode te gebruiken als hulpmiddel, waarmee u betere randvoorwaarden voor een goede samenwerking kunt scheppen voor uw organisatie en medewerkers.

INSA, EXPERTISECENTRUM VOOR betere communicatie tussen mensen

Wij maken de onbewuste onderstroom in communicatie bewust zodat deze  beïnvloedbaar wordt. Daarmee wordt de communicatie zeer transparant. Door middel van het aanleren van vaardigheden stellen wij mensen in staat om gedrag te herkennen en ook hun eigen non-verbale impact te zien. Hierdoor wordt het mogelijk problemen en misverstanden te voorkomen en communicatie effectiever te maken. Wij ondersteunen onze klanten bij het verkrijgen van diepgaand inzicht in bijvoorbeeld teamwork, conflictoplossing en -preventie, ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling.

een greep uit onze trainingen

Master Non-verbale Strategie Analyse

Met deze opleiding beheerst u alle aspecten van de INSA-Methode voor de professionele praktijk. Het certificaat Master Non-verbale Strategie Analyse geeft u de mogelijkheid licentiehouder te worden en de INSA-Methode zelfstandig toe te passen onder de kwaliteitsborging van INSA. Certificering levert tevens de mogelijkheid op om door INSA te worden ingeschakeld voor advieswerk of trainingen.

Door-zien en Trefzeker Handelen

Basistraining INSA-methode van Non-verbale Strategie Analyse
Ontwikkel de vaardigheid om te voorspellen hoe het gedrag van mensen en processen zich ontwikkelen. Leer doelgericht in te spelen op het gedrag van uw gesprekspartners.

Ook leert u uw eigen non-verbale impact op anderen beter te begrijpen.

Zelfinzicht en gespreksvaardigheden

Deze training brengt u naar de basis van communicatie en gespreksvaardigheden. Inzicht in uw eigen non-verbale impact op anderen en uw eigen interpretatie van gedrag van anderen wordt gekoppeld aan concrete gespreksvaardigheden om interacties goed en effectief te laten verlopen.

Contact opnemen